Giày tăng chiều cao chính hãng khuyến mãi upto 50% chỉ từ 499k ....
 
 

 

     LOOKBOOK         CÁCH MUA HÀNG KHI Ở XA 

8 - VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

WORLDWIDE EXPRESS COURIER

 We use Express Courier International, which is fast & reliable.

 Full tracking with signature required upon delivery.

 Shoe lifts & accessories purchased with shoes are delivered at no extra cost.

 All prices are in USD. 

      CHUYN PHÁT NHANH quốc tế
 Chúng tôi s dng chuyn phát nhanh quc tế, chuyển phát đến bất kỳ nước nào mà bạn muốn.
 Giao giày hoàn toàn bí mật không một ai biết bạn đang nhận giày cao.
 USD được chúng tôi sử dụng để giao dịch trên toàn thế giới.
 
BIỂU GIÁ:
         Việt Nam (VN)                                                                                  7 - 10 Ngày 

         1 Đôi                                                                                                 $2

         3 Đôi                                                                                                 $3

         5 Đôi                                                                                                 $4

         8 Đôi                                                                                                 $6
 
 
          
        Các nước châu Á (Asia)                                                                7 - 12 Ngày 

        1 Đôi                                                                                                   $20

        3 Đôi                                                                                                   $35

        5Đôi                                                                                                    $45

        8Đôi                                                                                                    $55

 

 

         Các nước châu Âu , Mỹ (European)                                          7 - 20 Ngày

         1 Đôi                                                                                                 $50

         3 Đôi                                                                                                 $75

         5 Đôi                                                                                                 $120

         8 Đôi                                                                                                 $190
   

 PACKAGING DISCRETION

Our shoes are discreetly packaged, with no indication that they contain height-increasing shoes.